BusinessKantoorOndernemenPersoneelTipsTrainingen & Opleidingen

4 redenen waarom jij aan onboarding moet doen

Het aannemen van nieuwe medewerkers kost veel tijd, evenals het inwerken van een nieuwe aanwinst voor de organisatie. Het is van groot belang om hier genoeg aandacht aan te besteden. Dat zien gelukkig steeds meer bedrijven in. Onboarding heeft per slot van rekening veel voordelen te bieden.

Sneller productief aan het werk

Het is maar logisch dat nieuwe medewerkers niet meteen vanaf dag één perfect kunnen inpikken met het werk van hun voorganger. Ze hebben vaak dagen, zo niet weken of maanden, nodig om zich in te werken. Net daarom mag het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst nooit een eindpunt zijn. Onboarding helpt hen eenvoudiger de weg te vinden in het bedrijf en stap voor stap te begeleiden doorheen de cultuur, de afdeling en de werkstromen. Hierdoor worden nieuwe medewerkers sneller productief. En dat is niet onbelangrijk, want TinQwise begrootte eerder al dat het vervangen van een medewerker wel een jaarsalaris kan kosten.

De vlottere inwerking en de hogere productiviteit blijkt geen fabeltje te zijn. Nieuwe medewerkers zouden op korte termijn 54% productiever en 34% sneller zijn. Ook zou maar liefst 62% van de nieuwe medewerkers de eerste doelstellingen tijdig halen, terwijl dat zonder onboarding slechts 17% bedroeg. Onboarding moet dan ook gezien worden als een investering en niet louter als een kostenpost.

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt blijft groot, terwijl werknemers steeds sneller en eenvoudiger van job veranderen. Hierdoor zijn ondernemingen bijna voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers. Het is onlogisch om alle middelen te investeren in werving en selectie en niet in het behouden van je talenten. Het gebruik van onboardingtools kan de uitstroom nochtans eenvoudig terugdringen.

In een in 2013 verschenen onderzoek van Madeline Laurano concludeerde men dat bedrijven zonder een onboardingprogramma zo’n 30% kans hebben om nieuw personeel langdurig te behouden. Bij bedrijven met een onboardingprogramma liep dat cijfer op tot maar liefst 91%. Men onderstreepte wel dat onboarding dan al voor de eerste werkdag dient te starten, bijvoorbeeld door alvast de contactgegevens van de toekomstige meter of peter mee te geven of door een onboarding app te gebruiken.

Betere sfeer in het bedrijf

Nieuwe medewerkers die een gedegen begeleiding krijgen, voelen zich beter in hun rol en in het bedrijf. Dat is ook een van de achterliggende redenen waarom de uitstroom bij hen beperkter is. Toch geldt dit voordeel niet alleen voor de nieuwe medewerker. Omdat nieuwkomers vaak sneller zijn ingewerkt, wordt de wrevel met collega’s beperkt. Het bedrijf behoudt de positieve vibe en de productiviteit krijgt geen klappen omdat er om de haverklap een nieuwkomer in het team verschijnt.

De beste ambassadeurs

Medewerkers die tevreden zijn, zijn altijd wel goede ambassadeurs. Indien ze bovendien ook nog eens het gevoel hebben dat je in hen gelooft, investeert en dat je hen ook echt als een meerwaarde voor het bedrijf ziet, is dat al helemaal de waarheid. Deze medewerkers helpen mee het imago van je bedrijf uit te stralen en dragen soms ook nieuwe collega’s aan.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close