Business

Je organisatie verbeteren aan de hand van modellen? Hier lees je hoe!

Wanneer er op een onderwijsinstelling les wordt gegeven in marketing, dan gebruikt men over het algemeen modellen. Deze modellen geven houvast rondom lastige marketing gerelateerde beslissingen. Toch zien we dat deze modellen in de praktijk bar weinig gebruikt worden. Dit komt natuurlijk doordat geen enkele organisatie gelijk is en dit direct inhoudt dat niet ieder marketingmodel toepasbaar is binnen jouw organisatie. Toch zijn er een aantal dusdanig universele modellen dat deze in iedere organisatie wel kunnen worden toegepast. In deze blog vertellen je daarom meer over de toepasbaarheid van een aantal universele marketingmodellen!

PDCA-cyclus model

Het PDCA-cyclus model is een voorbeeld van een model dat binnen iedere organisatie relevant kan zijn. De letters in het model staan voor Plan, Do, Check & Act en hebben dan ook zo’n beetje betrekking op ieder bedrijfsproces. Het model beschrijft hoe bedrijfsprocessen uitgevoerd dienen te worden en daarnaast hoe deze eventueel verbeterd kunnen worden. In het eerste stadium dient het proces ingepland te worden, vervolgens uitgevoerd, daarna wordt gecheckt hoe het proces verlopen is en in de act fase wordt er lering uit de controle getrokken en wordt het proces dus verbeterd. Wanneer jij te allen tijde het PDCA-cyclus model op jouw bedrijfsprocessen loslaat, dan ben je continu bezig met procesverbetering en zullen jouw bedrijfsprocessen ook continu verbeteren!

PDCA-cyclus model

Rasci model

Het rasci model is er een die in zo goed als iedere organisatie toepasbaar is. We raden bedrijven waar meer dan één persoon in werkzaam is dan ook aan om dit model op de organisatie los te laten. In het rasci model wordt namelijk vastgelegd welke verantwoordelijkheden en rollen bij welke persoon in de organisatie liggen liggen. De letters in de afkorting staan voor Responsible, Accountable, Support, Consult en Inform en zijn een rolbeschrijving van iemand. Het kan dus ook zijn dat één persoon in de organisatie binnen 1 proces meerdere rollen vervult. Het is hierin wel belangrijk dat nooit iemand alle 5 de rollen binnen één proces vervult. Zo verlies je een groot stuk controle. Wil je meer lezen over het rasci model en de toepasbaarheid ervan? Ga dan snel naar de website van Scienta. Hier is alle informatie over dit onderwerp te vinden.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close