BusinessDuurzaamheid

Hoe wordt de ecologische voetafdruk van jouw bedrijf bepaald?

Duurzaamheid is niet langer enkel een buzzword. Het is anno nu een essentieel onderdeel van bedrijfsvoering geworden, omdat bedrijven steeds meer worden beoordeeld op hun milieuprestaties. Eén van de belangrijkste meetinstrumenten voor deze prestaties is de inmiddels welbekende ecologische voetafdruk. Dit meetinstrument biedt inzicht in de totale impact van een bedrijf op het milieu. Bedrijven die hiermee aan de slag gaan en actief werken aan het verminderen van hun ecologische voetafdruk, profiteren van positieve publiciteit en imagoverbetering én kunnen in het proces ook kosten besparen. Maar hoe wordt die ecologische voetafdruk eigen bepaald?

Energieverbruik in kaart

Het startpunt bij het beoordelen de ecologische voetafdruk van een bedrijf, is vaak het energieverbruik. Alle soorten energie die een bedrijf nodig heeft om te kunnen opereren dienen hierin meegenomen te worden. Een hoog verbruik van zakelijke energie is niet altijd te vermijden, maar vergroot wel de ecologische voetafdruk. Het is ook een concrete en zeer belangrijke knop om aan te draaien om deze te verkleinen. Bedrijven kunnen hun best doen om hun energieverbruik te verlagen door bijvoorbeeld te investeren in energie-efficiënte apparatuur, maar ook door hun bedrijfspanden te isoleren en groene energiebronnen zoals zonnepanelen te overwegen.

Vervoer speelt ook een rol

Naast het energieverbruik op de bedrijfslocaties, wordt er voor het bepalen van de ecologische voetafdruk ook gekeken naar het vervoer dat voor de zakelijke bezigheden gebruikt wordt. Daar horen bedrijfsvoertuigen bij, maar ook goederentransport waar gebruik van gemaakt wordt. Maar ook zakenreizen maken onderdeel uit van deze beoordeling. Een integrale aanpak op het gebied van vervoer kan helpen om de milieu-impact te verminderen. Dat betekent samenwerken met zo duurzaam mogelijke vervoerders, investeren in elektrische voertuigen, meer carpoolen en het openbaar vervoer benutten. Ook het vervangen van zakenreizen door virtuele vergaderingen kan zeker bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Water en grondstoffen

Water en grondstoffen

Een andere factor van belang bij het bepalen van de ecologische voetafdruk is hoe je bedrijf omgaat met water en grondstoffen. Om hier een positief verschil te maken, is het zaak om als bedrijf zo efficiënt mogelijk met water om te springen, om zo min mogelijk onnodig waterafval te creëren. Bij grondstoffengebruik is efficiëntie net zo goed belangrijk, maar er is meer nodig dan dat. Ook het nadenken over het inkoopbeleid en waar je duurzame en gerecyclede materialen kunt gebruiken om je ecologische voetafdruk te verkleinen is van belang.

Het afvalbeheer van je bedrijf

Een ander aspect dat de ecologische voetafdruk beïnvloedt is afvalproductie en het beheer van bedrijfsafval. Ook afval heeft immers een aanzienlijke impact op het milieu. Een kritische blik op de afvalproductie van je bedrijf en het vinden van manieren om deze te verlagen is nodig om hier echt een verschil te kunnen maken, evenals een nadrukkelijke focus op hergebruik en recycling van bedrijfsafval. Het verminderen van verpakkingsafval kan bijvoorbeeld een significant verschil maken.

De uitstoot van broeikasgassen

Denk je aan de ecologische voetafdruk, dan denk je misschien in eerste instantie meteen aan de CO2-uitstoot. Dit hangt samen met hierboven benoemde zaken zoals energie en vervoer. CO2 speelt zoals bekend een belangrijke rol in klimaatverandering, maar is niet het enige broeikas dat er bestaat en uitgestoten kan worden. Het is erg belangrijk dat je als bedrijf zelf je uitstoot monitort en doet wat je kunt om deze significant te verminderen.

Het milieubeleid van je bedrijf

Niet alleen de cijfers wat verbruik en uitstoot betreft spelen een rol in je ecologische voetafdruk, maar ook hoe je er als bedrijf mee omgaat. Het beleid van je bedrijf met betrekking tot duurzaamheid en milieubescherming speelt mee in het bepalen van de ecologische voetafdruk. Om een goed milieubeleid te hanteren als bedrijf, is het belangrijk om duidelijke doelen en normen vast te stellen, vast te leggen en natuurlijk ook tot uitvoer te brengen. Ook is het belangrijk om medewerkers hierin te trainen.

Het meten van de ecologische voetafdruk is zonder meer een bijzonder complexe taak. Gelukkig sta je er daarbij niet helemaal alleen voor als bedrijf, want er zijn verschillende methoden en tools beschikbaar die je kunnen helpen bij deze berekeningen. Een van de meest bekende én erkende methoden voor het berekenen van de ecologische voetafdruk, is de Global Reporting Initiative (GRI).

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close