BusinessFinancieel

Nieuw pensioenstelsel: dit verandert er voor ondernemers

Het pensioenstelsel in Nederland is een van de beste ter wereld. Toch zijn er wijzigingen nodig om het toekomstbestendig te maken. Onder meer vanwege vergrijzing en veranderingen op de arbeidsmarkt. Het pensioenakkoord dat in 2020 tot stand kwam, heeft meer dan een decennium polderen gekost. Ondernemers waren in het begin nog huiverig. In de aanloop naar het akkoord werd namelijk nog gesproken over verplichte pensioenopbouw door deze groep. Terwijl de meeste ondernemers juist zelf op een flexibele en eigen manier pensioen willen opbouwen. Gelukkig is deze verplichting er dan ook niet gekomen en zijn er vooral positieve wijzigingen doorgevoerd.

Wijzigingen in het pensioenstelsel

De samenleving is voortdurend in beweging. Onze wet- en regelgeving moet daarom regelmatig aangepast worden. Voor de overzichtelijkheid zijn er twee momenten waarop nieuwe wetten en regels vaak ingaan, namelijk op 1 januari of 1 juli. Ons nieuwe pensioenstelsel is (na herhaaldelijke vertragingen) op juli 2023 ingegaan. Voor ondernemers gaat het om de volgende wijzigingen in de pensioenopbouw binnen de derde pijler.

Grotere jaarruimte

Allereerst kunnen ondernemers meer jaarruimte benutten. De jaarruimte is het maximale percentage van de inkomsten dat opzij gezet mag worden voor later, en waarover nu nog geen inkomstenbelasting betaald hoeft te worden. Waar de jaarruimte tot nu toe 13,3 procent bedroeg, is dat vanaf nu dertig procent. Opbouw is mogelijk over maximaal 128.810 euro.

Langere periode reserveringsruimte

De inkomsten van ondernemers zijn niet altijd gelijk. Daarom mag met terugwerkende kracht ook over een bepaald aantal voorgaande jaren fiscaal gespaard worden voor een pensioen. Dit is de zogeheten reserveringsruimte. Tot op heden mocht je maximaal zeven jaar terugkijken of je de volledige oude jaarruimte had benut. Vanaf nu is deze termijn gesteld op tien jaar. Bovendien is het maximale jaarlijkse bedrag verhoogd naar 38.000 euro.

Langer doorsparen

De laatste belangrijke wijziging tot slot is het feit dat je langer mag inleggen. Niet alleen maar tot aan je AOW-datum, maar ook nog tot maximaal vijf jaar daarna.

Pensioenopbouw: ook belangrijk voor zzp’ers

Pensioenopbouw ook belangrijk voor zzp’ers

Zzp’ers konden tot 2023 jaarlijks een bedrag fiscaal vriendelijk opzijzetten dankzij de FOR, de fiscale oudedagsreserve. Deze regeling is echter met ingang van 2023 opgehouden te bestaan. Het nieuwe pensioenstelsel biedt gelukkig ook voldoende mogelijkheden voor een zzp pensioen. Eerder legde slechts elf procent van de zelfstandigen geld in het pensioen in. Hopelijk kan het nieuwe stelsel een groter aantal zzp’ers aanmoedigen dit te doen.

De nieuwe pensioenwet lijkt vooral positieve veranderingen te bevatten. Daarbij is het fijn dat vrijwillige pensioenopbouw de standaard blijft, en eerdere plannen voor verplichte pensioenopbouw niet zijn doorgedrukt.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close