BusinessFinancieelTechTech & Innovatie

Welke zakelijke use cases er zijn voor blockchain

Het eerste idee van blockchain werd al meer dan dertig jaar geleden gevormd. Toch heeft het nog ruim tien jaar geduurd voor een daadwerkelijke toepassing ervan, met de komst van Bitcoin. Deze crypto op basis van opensourcesoftware was de eerste gedecentraliseerde, digitale valuta, en heeft blockchain bekend gemaakt bij het grote publiek. Alhoewel er grote verwachtingen van waren wordt het echter nog niet op grote schaal als betalingsmogelijkheid toegepast. Tot op heden wordt er voornamelijk in gehandeld, terwijl er nog zoveel andere manieren zijn om blockchain in te zetten. Hieronder lees je meer over drie praktische toepassingen van blockchain voor ondernemers.

Blockchain in het kort

Wil je het principe van blockchain gaan toepassen binnen je onderneming, dan is het natuurlijk goed om wat meer van de achtergrond te weten. Het technische verhaal is niet heel gemakkelijk in een paar zinnen uiteen te zetten, maar het gaat voornamelijk om data dat wordt opgeslagen in zogenaamde blokken. Hierin zijn bijvoorbeeld transacties of andere data verwerkt. Elke blok eindigt met een soort serienummer (een hash) met daarin alle data in het blok. Deze wordt vervolgens ook weer in het volgende blok genoemd. Doordat alle blokken naar elkaar verwijzen krijg je een ketting oftewel chain.

Hoewel Bitcoin kopen en met winst verkopen zakelijk gezien een leuk rendement kan opleveren biedt blockchain nog veel meer mogelijkheden. Hoewel er niet meer dagelijks nieuwsberichten over toepassingen van blockchain verschijnen, is er de afgelopen jaren intussen druk onderzoek gedaan. Hieronder lees je er meer over.

Processen efficiënter laten verlopen

Processen efficiënter laten verlopen (1)

Administratieve processen kosten vaak veel tijd doordat diverse partijen betrokken zijn. Ze wachten bijvoorbeeld op elkaar totdat ze de juiste info hebben of er een beslissing is genomen. Met behulp van blockchain kunnen afspraken echter geautomatiseerd uitgevoerd worden. Een vraag van een klant kan bijvoorbeeld automatisch in behandeling genomen worden, een order automatisch worden verstuurd naar een leverancier, en betalingen tussen diverse partijen geregeld worden.

Ketensamenwerkingen opnieuw vormgeven

Bij blockchain is er sprake van één gedeelde data-infrastructuur zonder centrale partij. Deze vormt als het ware een gezamenlijke bron van waarheid. Tot op heden hebben ondernemingen meestal eigen systemen die tegen hoge kosten aan elkaar gekoppeld worden. Blockchain maakt dit veel effectiever en efficiënter mogelijk, doordat alle partijen zijn aangesloten op dezelfde database. In de scheepvaartsector zijn al tests aan de gang waarbij zowel de vervoerders als douane documenten centraal verwerken en accorderen.

De locatie van goederen traceren

Het is tegenwoordig heel normaal dat goederen over de hele wereld vervoerd worden. Blockchain kan goed ingezet worden bij het traceren van deze goederen. Kwaliteit, eigenaars en herkomst van bijvoorbeeld containers of partijen zijn snel en gemakkelijk inzichtelijk te maken. die herkomst, eigenaarschap en kwaliteit inzichtelijk maakt. Het is dan ook niet voor niets dat de  Rotterdamse haven al een tijd aan het experimenteren is met deze toepassing van blockchain.

Kun jij met bovenstaande voorbeelden al bedenken hoe blockchain toe te passen zou zijn binnen je onderneming? Hoewel veel onderzoeken en experimenten nog in de kinderschoenen staan, zouden er zomaar de komende jaren belangrijke ontwikkelingen kunnen gaan plaatsvinden. Wil jij vernieuwend bezig zijn als ondernemer, onderzoek dan eens hoe dit de dienstverlening naar je klanten en contacten met je leveranciers kan verbeteren.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close