BusinessFinancieelTips

Hoe de Belastingdienst je vriend kan zijn bij praktische en duurzame investeringen

Een onderneming van de grond krijgen en uitbreiden kan niet zonder het maken van investeringen. Bij sommige ondernemers kan dat uit eigen zak, anderen moeten geld lenen om te kunnen investeren in hun bedrijfsvoering. Dat laatste kan een drempel opwerpen. Toch wil de overheid graag ondernemers stimuleren om investeringen te maken. Daarom kun je bij investeringen in praktische bedrijfsmiddelen en duurzame investeringen gebruikmaken van een speciale aftrek.

Praktische bedrijfsmiddelen

Wanneer je je bedrijf start, kan het zijn dat je moet investeren in praktische bedrijfsmiddelen voor je bedrijfsvoering. Denk daarbij aan een computer of laptop, een tablet, een smartphone, kantoormeubelen en een website. Of je gaat je bedrijf uitbreiden, waarbij je meer werkplekken en faciliteiten moet regelen voor nieuwe werknemers. Als zo’n investering in een bedrijfsmiddel minimaal 450 euro bedraagt, kun je mogelijk een beroep doen op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Bij een totaal investeringsbedrag van tussen de 2.401 en 328.721 euro kun je een deel van de investeringen aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. De bedrijfsmiddelen moeten wel echt voor de bedrijfsvoering dienen. Een personenauto is daarom alleen op te voeren voor de KIA als het bijvoorbeeld een taxi of koeriersbusje betreft.

Duurzame investeringen

Voor duurzame investeringen bestaan verschillende regelingen. Ten eerste is er de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling stimuleert het maken van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie die op de Energielijst staan. Naast de afschrijving mag je van deze investeringen een extra aftrek van 45,5 procent van de investering van de winst. Dan is er ook nog de milieu-investeringsaftrek (MIA), wat een subsidie op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen is. Je mag dan de fiscale winst verlagen door een percentage van maximaal 36 procent van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage is afhankelijk van de milieueffecten en gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Het bedrijfsmiddel moet op de Milieulijst staan. De regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) is een variatie hierop die je toestaat om maximaal 75 procent van het investeringsbedrag sneller af te schrijven door ze in mindering te brengen op je fiscale winst. Daardoor betaal je in het jaar dat ze de aftrek toepast minder belasting. Bij al deze regelingen geldt dat de investeringen minimaal 2.500 per bedrijfsmiddel bedragen en er niet al eerder dezelfde regeling voor is toegepast.

Duurzame investeringen

Desinvesteringsbijtelling

Kijk realistisch naar de toekomst wanneer je deze regelingen toepast. Het is namelijk zo dat het verkopen of schenken van bedrijfsmiddelen waarvoor je de aftrek toegepast hebt niet ongestraft kan. De desinvesteringsbijtelling kan hierbij van toepassing zijn, wat inhoudt dat je een deel van de aftrek moet terugbetalen aan de Belastingdienst.

Deze regelingen kunnen dus helpen om de drempel om te investeren lager te maken. En zoals altijd het geval is bij investeringen, gaan de kosten voor de baten uit. Een risico blijft het daarom altijd, maar soms heb je geen andere keuze dan het maken van investeringen voor je bedrijfsvoering.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close