BusinessFinancieel

5x subsidie 2021: laat ze niet liggen!

Dat je als organisatie subsidie kunt aanvragen voor bepaalde projecten en werkzaamheden is alom bekend. Toch zijn er veel organisaties die geld laten liggen. Zonde, want subsidies zijn er niet voor niets. Het gaat om geld dat is vrijgemaakt met een bepaald doel: de economie op gang brengen, innovatie stimuleren, kennisdeling bevorderen, de toekomstige beroepsbevolking opleiden etc. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen hebben dus recht op dit geld….

Dat bedrijven geld laten liggen komt deels doordat bedrijven niet alle subsidiekansen en mogelijkheden scherp hebben en daardoor niet het maximaal subsidiepotentieel verzilveren. Zo zijn er ook onbekende subsidies die kansen bieden. Om te voorkomen dat organisaties subsidiegeld laten liggen, hebben wij in dit artikel een aantal subsidies voor 2021 opgesomd die je in de gaten moet houden. 

Subsidies 2021

Subsidies 2021

Hieronder hebben we een 5 subsidies opgesomd. Sommige van deze subsidies zijn van 2020 en lopen door in 2021 maar hebben wel nieuwe aanvraagperiodes. Iedere subsidie heeft een deadline, dus houd deze goed in de gaten. Te laat is ook echt te laat! 

  • SLIM subsidie: de SLIM-subsidie staat voor Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het Mkb en is van toepassing op allerlei projecten op het gebied van scholing en ontwikkeling. Als jouw bedrijf inzet op scholing en een leven lang ontwikkelen dan kom je misschien wel in aanmerking voor de SLIM-subsidie.
  • WBSO subsidie: WBSO staat voor Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk en is dé fiscale stimuleringsregeling en daarmee dé subsidie voor innovatie in Nederland. In 2021 is de WBSO nog 25% hoger dan in voorgaande jaren. Laat dit niet aan je voorbijgaan! 
  • MIA en EIA: deze afkortingen staan voor respectievelijk Milieu Investeringsaftrek en Energie Investerings Aftrek. Deze subsidies zijn voor investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen, denk aan machines en zonnepanelen. 
  • MIT subsidie: de MIT-subsidie staat voor Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren en is de aanjager van technologische vernieuwing. Het is namelijk een regeling voor mkb’ers die werken aan technologische producten die leiden tot nieuwe producten, diensten en nieuwe processen. De MIT kent twee instrumenten, namelijk MIT haalbaarheid en MIT R&D-samenwerkingsprojecten.
  • Subsidie Praktijkleren: als je als organisatie leerwerkplekken aan scholieren en studenten uit het voortgezet en hoger onderwijs aanbiedt, kom je mogelijk in aanmerking voor de subsidie Praktijkleren. Met deze subsidie wil de overheid organisaties stimuleren om te investeren in het opleiden van de toekomstige beroepsbevolking. 

Subsidie aanvragen? Als organisatie heb je niet altijd in beeld voor welke subsidies je in aanmerking komt. Gelukkig zijn er verschillende adviesbureaus gespecialiseerd in subsidies. Zij kunnen de subsidiekansen voor jouw bedrijf in kaart brengen en helpen bij het indienen van een kwalitatieve aanvraag. Waar wacht je nog op? 

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close