BranchesTransport

Wat zijn de regels omtrent rij- en rusttijden bij wegvervoer?

Wie als chauffeur van een touringcar of een vrachtwagen werkt, moet rekening houden met dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse rij- en rusttijden. Door verplichte pauzes en rusttijden te bepalen, beschermt Europa het welzijn van chauffeurs, voorkomt het oneerlijke concurrentie in de transportsector en maakt het het wegverkeer veiliger. Om na te gaan of deze regels worden gerespecteerd, is het gebruik van een tachograaf verplicht. Daarnaast voert de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) controles uit en kunnen er hoge boetes worden opgelegd.

Strenge regels omtrent rijtijden, rusttijden en pauzes

Er zijn heel wat regels met betrekking tot de rij- en rusttijden. Het is alvast belangrijk om te weten dat een week in het kader van deze regels niet samenvalt met hoe we gewoonlijk een week definiëren. Natuurlijk duurt een week ook hier zeven dagen, maar de week begint dan weer altijd op het einde van de wekelijkse rusttijd en loopt niet automatisch van maandag tot en met zondag.

Er is een maximale tweewekelijkse rijtijd van 90 uur bepaald en een maximale wekelijkse rijtijd van 56 uur. Per dag geldt een maximale rijtijd van 9 uur, wat tot twee keer per week met één uur kan worden verlengd. Verder moet de chauffeur na elke 4,5 uur rijden verplicht een pauze nemen van minstens 45 minuten. Deze pauze moet niet in één keer worden opgenomen, maar mag ook worden opgesplitst in twee pauzes: een pauze van 15 minuten en een pauze van 30 minuten.

Verder is de chauffeur verplicht om voldoende te rusten. In principe geldt er een rusttijd van 11 uur per dag. Dit kan wel in twee periodes worden opgesplitst van minstens 3 en 9 opeenvolgende uren. Dan geldt er met andere woorden een rusttijd van 12 uur. Tussen twee wekelijkse rusttijden mag de dagelijkse rusttijd wel driemaal tot 9 uur worden verkort.

Registratie en controle van de rij- en rusttijden

Je merkt dat deze regels behoorlijk complex zijn. Bovendien gelden er nog heel wat afwijkingen, bijvoorbeeld bij een dubbele bemanning. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met de algemene arbeids- en rusttijdenregels die op alle werknemers van toepassing zijn.

Om dit allemaal te kunnen controleren en indien nodig boetes te kunnen opleggen, is er de tachograaf. De tachograaf registreert de rij- en rusttijden en moet verplicht worden gebruikt. De gegevens worden opgeslagen in het geheugen van de digitale tachograaf en op de chip van de bestuurderskaart. De geldende regels met betrekking tot tachografen volgen onder meer uit de Europese Verordening (EG) nr. 561/2006. Deze regels gelden zowel voor de analoge als de digitale tachograaf.

Op de bestuurderskaart moeten de gegevens over een periode van minstens 28 dagen worden opgeslagen. Nadien worden de gegevens van de eerste dag overschreven. Op een digitale tachograaf worden de gegevens over een periode van 365 dagen opgeslagen. Ook de ingegeven bestuurderskaarten worden hierop bijgehouden, net zoals pogingen tot fraude. Deze digitale tachograaf uitlezen is elke negentig dagen verplicht, maar mag ook vaker. De gegevens zijn vervolgens door het bedrijf te bewaren.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close