Kantoor

Samenwerken als niemand op kantoor aanwezig is

Binnen de meeste bedrijven begint thuiswerken meer en meer een normale gang van zaken te worden. Er wordt ingezien dat medewerkers thuis (of op een andere locatie) net zo effectief kunnen werken als wanneer zij op kantoor aanwezig zijn. Door flexibiliteit te bieden als het gaat om de locatie waarop de werkzaamheden worden verricht, ervaren veel medewerkers meer vrijheid. Zij vinden het prettig om niet iedere dag verplicht de weg naar kantoor af te hoeven leggen, zeker als dat een lange weg is, terwijl het voor bedrijven fijn kan zijn om niet voor iedere medewerker een vaste werkplek te hoeven hebben; dit kan fors schelen in de huisvestingskosten. Bovendien moedigt ook de overheid het volop aan om medewerkers niet iedere dag naar het werk te laten komen als dit niet noodzakelijk is, omdat dit ook de filedruk fors kan verlagen.

Thuis werken alsof je op kantoor bent

Waar bij af en toe een sporadisch dagje thuiswerken een laptop met daarop de meest gebruikte software doorgaans voldoende is om het werk door te laten gaan, verandert dit als thuiswerken een wezenlijk onderdeel van het dagelijkse leven op kantoor wordt. Bij sporadisch thuiswerken is het nog mogelijk om onderling overleg of vergaderingen plaats te laten vinden op een dag waarop wel iedereen op kantoor is. Bij structureel thuiswerken wordt dit bijzonder lastig, en zal het veel frustratie opleveren om een geschikt moment te vinden. Bovendien is alleen bij de software kunnen om verder te kunnen werken aan een document niet voldoende, in de meeste gevallen. Er moeten gemakkelijk bestanden gedeeld en informatie uitgewisseld worden om samen het werk te verrichten dat voorheen in dezelfde ruimte plaatsvond.

Een nieuwe inrichting van de werkplek

Een nieuwe inrichting van de werkplek

Bij structureel thuiswerken past een nieuwe inrichting van de werkplek. Niet alleen fysiek, waarbij zowel de werkplek die thuis wordt gecreëerd in orde moet zijn, als ook de mogelijkheid om flexibel op kantoor aan de slag te kunnen, maar ook technisch. Veel bedrijven hebben hun ICT anders moeten inrichten, en hebben moeten zorgen voor goede software als Microsoft 365 die efficiënt en veilig thuiswerken mogelijk maken. Een totaaloplossing, die er niet alleen voor zorgt dat mensen op ieder moment en op iedere plek bij hun documenten kunnen, maar ook dat zij deze veilig kunnen opslaan en delen met anderen. Een programma als Microsoft Teams is niet meer weg te denken binnen een moderne organisatie, omdat dit vergaderen op afstand mogelijk maakt. Integratie met Microsoft 365 zorgt ervoor dat ook tijdens vergaderingen volop informatie kan worden uitgewisseld, waardoor velen deze nieuwe manier van vergaderen vaak zelfs als positiever en zinvoller beschouwen dan de oude, fysieke manier.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close