BusinessTechTech & InnovatieTips

Process Mining: laten we bij het begin beginnen

Bedrijven hebben veel informatie in de vorm van data over het gedrag van hun klanten en over het verloop van processen in de interne bedrijfscultuur. In deze grote hoeveelheden data lijkt door de bomen het bos soms niet meer te zien. Process mining is hier de oplossing.

Wat is Process Mining?

Met process mining worden bedrijfsprocessen in kaart gebracht, gevisualiseerd en geanalyseerd. Hier wordt geschikte software voor gebruikt. In logboeken van ieder event, ‘event logs’, staat welke handeling op welk moment plaatsvindt. Ook staat er aan welk resultaat deze handeling bijdraagt.

De process mining software maakt het mogelijk om enorme hoeveelheden cases te combineren en hier inzichten uit te halen. De mate van afwijking van de ‘happy flow’ (een proces die in één keer goed gaat) kan hier bijvoorbeeld uit worden gehaald.

Process mining software vereist weinig data:

  • Een case ID: uniek identificatienummer van een handeling/proces;
  • Een activity: de stap binnen het proces;
  • Een timestamp: het exacte moment van plaatsvinden van de activiteit.

Een voorwaarde hierbij is dat de data realistisch is. Wanneer dit niet zo is, worden er geen geldige conclusies getrokken.

Waarom heeft Process mining zin?

Waarom heeft Process mining zin

De kloof tussen hoe een proces zou moeten verlopen, en hoe het daadwerkelijk verloopt, blijft altijd bestaan. Process mining brengt deze kloof in kaart. Aan de hand hiervan kunnen bedrijven deze kloof zo klein mogelijk maken.

Hoe een proces op een huidig moment verloopt, kun je met een waardestroomanalyse (VSM) visualiseren. Hierbij worden haast geen getallen en precieze waarden gebruikt, daarom wordt VSM altijd gecombineerd met Process mining. Hierdoor trek je gegronde conclusies gebaseerd op data in plaats van intuitie.

Naast de datagedrevenheid is process mining heel visueel. Dit maakt het toegankelijk en gemakkelijk uit te leggen naar andere partijen.

Wanneer wordt Process mining gebruikt?

De volgende situaties hebben veel baat bij process mining:

  • Onzekerheid over het verloop van processen;
  • Benieuwd of afspraken over processen daadwerkelijk worden negeleefd;
  • Bottlenecks, verspillingen of overbodige stappen in processen achterhalen.

Kun je niet wachten om meer te weten over Process Mining en hoe dit in te zetten voor het verbeteren van je processen? Geef je dan op voor onze Process Mining Training!

Site: www.Bureautromp.nl
Email: info@bureautromp.nl

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close