Juridisch

Overleden: hoe verder met je aandelen?

Wat gebeurt er als een aandeelhouder overlijdt? Als een aandeelhouder van een vennootschap overlijdt, kan het eigendom van zijn aandelen overgaan op degene die ze erft volgens de bepalingen van het testament van de overleden aandeelhouder, als er een testament is, of volgens de regels van erfopvolging. Dit is echter onderworpen aan de bepalingen in de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap (als er een bestaat), die voorrang hebben en beperkingen op de overdracht van aandelen kunnen bevatten.

Omgaan met zulke ingewikkelde zaken in tijden van rouw is vaak erg moeilijk en verontrustend, dus is het belangrijk vooruit te plannen om zeker te zijn dat de juiste procedures worden gevolgd.

De eerste stap is het overlijden van de overledene te melden aan degene die de aandelen in bezit heeft. Het proces kan per persoon iets verschillen, maar gewoonlijk moet je een set formulieren invullen en een overlijdensakte opsturen. Als het papierwerk goedgekeurd is, ben je vrij om de aandelen over te maken naar een rekening van een begunstigde en de aandelen van het overleden familielid te verkopen.

Het opstellen van een testament en het opnemen van duidelijke bepalingen in de statuten en aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap is de beste manier om stress en mogelijke geschillen die kunnen ontstaan bij het overlijden van een aandeelhouder tot een minimum te beperken. Deze strategie zal zekerheid en structuur bieden aan familieleden, aandeelhouders en de vennootschap op een moment dat dat het meest nodig is.

Als een aandeelhouder overlijdt gaat het recht op zijn belang in de aandelen over op wie ze volgens zijn testament of erfrecht erft.

De rechten van de overleden aandeelhouder worden beheerd door zijn of haar executeurs (als er een testament is) of beheerders van de nalatenschap als de aandeelhouder bij testament is overleden.

Van tevoren plannen wat er met de aandelen in een privé-vennootschap moet gebeuren als een van de aandeelhouders overlijdt is een essentiële zaak die bedrijfsleiders en eigenaars moeten oplossen en goed laten vastleggen. Het is niet iets waar rouwende familieleden en mede-directeuren na een overlijden mee te maken zouden moeten krijgen. Er zijn veel verschillende regelingen mogelijk, waaronder:

  • een voorafgaande overeenkomst (misschien in een aandeelhoudersovereenkomst) dat de aandelen aan bepaalde personen kunnen overgaan, zoals de echtgenoot van de aandeelhouder, kinderen, enz.
  • voorkooprechten ten gunste van bestaande aandeelhouders (of sommige van hen)
  • regelingen om het belang van de overleden aandeelhouder uit te kopen, met waarderingsregelingen en misschien betalingstermijn,
  • een kruisoptieovereenkomst (een contract tussen de aandeelhouders voor de koop en verkoop van de aandelen van een overleden aandeelhouder, en soms die van zijn familieleden) in combinatie met levensverzekeringen om het geld te verschaffen om de aandelen te betalen als de situatie zich voordoet.

Schulden betalen

Als executeur of beheerder van de nalatenschap heb je de wettelijke verantwoordelijkheid om alle schulden die de overledene had af te betalen voordat je de nalatenschap kunt verdelen. Je moet aantonen dat je moeite gedaan hebt om zo veel mogelijk mensen over de nalatenschap van de overledene te vertellen. Dit is om iedereen met een vordering de kans te geven zich te melden.

Ook bestaat de kans er dat er zaken te verdelen of te verkopen zijn die niet daadwerkelijk aandelen zijn. Munten of andere zaken van waarde bijvoorbeeld. Een krugerrand verkopen of de waarde gouden tientje bepalen is iets wat regelmatig voorkomt.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close