JuridischOndernemen

Is het verstandig om een BV op te richten zonder kapitaal?

Een besloten vennootschap (BV) kiezen als rechtsvorm is interessant voor ondernemers. Er geldt bij een BV slechts beperkte aansprakelijkheid. Als eigenaar en aandeelhouder is je persoonlijke vermogen beschermd; je draagt enkel het risico voor kapitaal wat je in de BV gestopt hebt. Tot 2012 moest je dan ook verplicht minimaal 18.000 euro startkapitaal inleggen om een BV te kunnen oprichten. Sindsdien mag je de hoogte hiervan zelf bepalen en is 1 eurocent al voldoende als startkapitaal. Dat heeft de drempel enorm verlaagd, maar is het ook verstandig om een BV op te richten zonder het inleggen van substantieel startkapitaal?

Alleen betalingsverplichtingen aangaan die gedragen kunnen worden

Een BV wordt in staat geacht aan haar schulden te kunnen voldoen. Het bestuur van de BV, in de meeste gevallen jijzelf, wordt daarbij geacht alleen betalingsverplichtingen aan te gaan wanneer de BV in staat is om hier ook aan te voldoen. Leg je nauwelijks eigen kapitaal in, dan zet je dus het voortbestaan van je BV al op het spel wanneer je een contract aangaat voor huur van een kantoorruimte, een telefoonabonnement of een internetabonnement. Gaat je BV failliet, dan kan je door de curator verweten worden dat je financiële keuzes hebt gemaakt waarvan je had kunnen weten dat jouw BV ze niet aankon. Je kunt dan wél persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor de gemaakte schulden en deze dus uit eigen zaak moeten terugbetalen.

Schuld faillissement niet alleen bij externe factoren

Het kan je overkomen dat je klanten opeens weglopen bij je of je leveranciers hun afspraken niet nakomen, en je BV daardoor in de financiële problemen raakt. Je hebt dan geen buffer als je geen startkapitaal ingelegd hebt, en een faillissement is dan ook sneller bereikt. Het niet hebben aangelegd van zo’n buffer wekt naar de curator toe de schijn dat je niet alles gedaan hebt om je bedrijf levensvatbaar te houden. Heb je wel ruim startkapitaal ingebracht, dan heeft het faillissement daar niet aan gelegen en zal de curator externe factoren opvoeren als reden opvoeren. Dan blijft je persoonlijke vermogen dus gespaard, hoewel je je startkapitaal dan wel kwijt bent.

Kapitaal hoeft geen geld te zijn

Wil je graag kapitaal in je BV stoppen, maar heb je het niet voorhanden, dan wil dat niet zeggen dat je niets in te brengen hebt. Het is namelijk ook mogelijk om kapitaal op te geven wat niet direct op de rekening staat. Denk hierbij aan materialen. Bijvoorbeeld een computer, een bureau, een bureaustoel en wat je zoal nog meer nodig zou kunnen hebben en wellicht al in bezit hebt. Draag je deze objecten over aan je BV, dan telt de dagwaarden van de spullen meteen mee als eigen vermogen. Zo heb je dan alsnog kapitaal in je BV gestopt.

Niet verstandig

Kort samengevat is dus niet erg verstandig om een BV op te starten zonder het inleggen van noemenswaardig startkapitaal. De drempel lag voor 2012 niet voor niets op 18.000 euro, dus het nastreven van een startkapitaal rond deze hoogte blijft een goede keuze voor zowel de levensvatbaarheid van je bedrijf en jouw persoonlijke aansprakelijkheid wanneer er schulden ontstaan.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close