BusinessJuridischVerzekeringen

Hoe zit het met de belasting wanneer je een schadevergoeding bij letselschade ontvangt?

Ook als ondernemer loop je het risico om onder werktijd het slachtoffer te worden van een ongeval. Bijvoorbeeld als je als zelfstandige werkzaam bent als schilder of loodgieter en onder onveilige omstandigheden een klus moet uitvoeren. In sommige gevallen draag je zelf verantwoordelijkheid, maar het kan ook zijn dat een andere partij schuldig is aan jouw ongeval. Loop je hierdoor letselschadeschade op, dan kun je hulp inschakelen om een schadevergoeding te krijgen voor onder andere zorgkosten en inkomstenderving. Bijvoorbeeld een letselschade specialist in Utrecht. De kosten zijn doorgaans altijd voor de tegenpartij, dus als slachtoffer hoeft dat je in principe niets te kosten. Maar als je dan zo’n schadevergoeding krijgt, hoe zit het dan met de belasting?

Inkomstenbelasting bij letselschadevergoeding

Doorgaans wordt bij het overeenkomen van een letselschadevergoeding een vaststellingsovereenkomst vastgesteld en ondertekend door beide partijen, waarmee de schade als afgehandeld beschouwd wordt. De schadevergoeding die je ontvangt is netto en dus belastingvrij. Het is uitdrukkelijk bepaald in de rechtspraak dat je hier geen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over hoeft te betalen.

Belastinggarantie

Toch kan een belastinginspecteur het bedrag als inkomen aanmerken en er inkomstenbelasting over willen heffen. Om dit te voorkomen, moet de verzekeraar die de schade uitbetaalt een belastinggarantie afgeven. Daarmee wordt de verzekeraar verantwoordelijk voor die te betalen inkomstenbelasting. Deze zal dan een procedure starten om te voorkomen dat hij moet betalen. Zorg er bij het overeenkomen van een schadevergoeding dus expliciet voor dat die bankgarantie er komt. Deze bankgarantie verplicht je er wel toe de schade-uitkering niet als inkomsten op te geven in box 1. Bij een navordering van de fiscus moet je dit meteen bij de verzekeraar in kwestie melden.

schadevergoeding bij letselschade

Vermogensbelasting bij letselschadevergoeding

Je ontvangt een letselschadevergoeding in feit als een potje voor de toekomst waarmee je zorgkosten kunt betalen en gederfde inkomsten kunt compenseren. Daar betaal je dus als het goed is geen inkomstenbelasting over, maar het is wel mogelijk dat je er vermogensbelasting over moet betalen. In 2020 is het deel van je vermogen waar je geen belasting over hoeft te betalen 30.846 euro per belastingbetaler. Heb je meer vermogen dan dat, dan betaal je daar belasting over volgens de schijven in box 3. Daarnaast is het zo dat de hoogte van de eigen bijdragen over het persoonsgebonden budget (PGB) berekend wordt aan de hand van je vermogen. Dat kan voor sommigen erg problematisch zijn.

Belastingcomponent

Als het goed is, houdt je letselschadeadvocaat echt rekening met de vermogensbelasting en de eigen bijdrage van het PGB. Dit wordt dan de belastingcomponent genoemd. Jouw schadevergoeding bevat dan boven op de daadwerkelijke letselschadevergoeding ook al een compensatie voor de vermogensbelasting die jij over je schadevergoeding zult moeten betalen. Dit is echter binnen de huidige wet- en regelgeving wel tamelijk ingewikkeld. Daarom pleiten verschillen partijen voor een geheel belastingvrije schadevergoeding aan letselschadeslachtoffers. Klik op link voor meer informatie over de fiscale behandeling bij schadevergoeding.

De kern van het verhaal is dat het van groot belang om de factor belasting mee te nemen bij uitonderhandelen van een schadevergoeding. Professionele hulp is daarbij eigenlijk onontbeerlijk.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close