OndernemenPersoneelTips

Hoe verhoog je medewerkersbetrokkenheid?

Betrokken medewerkers zijn goede medewerkers, want deze hebben het beste met je bedrijf voor. Er is op meerdere gebieden zelfs sprake van een toegevoegde waarde bij betrokken medewerkers. Zo is er sprake van een positieve invloed op de productiviteit en is er eveneens minder verloop in de organisatie. Bovendien zorgt betrokkenheid ervoor dat het ziekteverzuim lager uitkomt. Betrokkenheid is verder van belang om innovatie en ontwikkeling op een succesvolle manier door te voeren. Er is dan namelijk sprake van minder weerstand onder werknemers. Om de medewerkersbetrokkenheid te verhogen, zijn er een aantal praktische tips beschikbaar.

1. Medewerkers erbij betrekken om betrokken te worden

Het is in de eerste plaats belangrijk om medewerkers bij de organisatie te betrekken. Bijvoorbeeld door gezamenlijk een doel vast te stellen en te bespreken wat iedereen van elkaar verwacht en hoe het doel te behalen is. Zo is het ook mogelijk om medewerkers bij ontwikkelingen en veranderingen tijdig te informeren. Het gaat hierbij op open communicatie met voor medewerkers de optie om inbreng te hebben en daarbij serieus genomen te worden.

2. Stimuleer samenwerking

Een van de andere manieren om de medewerkersbetrokkenheid te vergroten, is door samenwerking te stimuleren. Bijvoorbeeld door collega’s elkaar te laten helpen, zodat er onderling ook meer waardering en begrip voor elkaar ontstaat. Een goed samenwerkend team is als vanzelf meer betrokken bij de organisatie om gezamenlijk de doelen te bereiken.

3. Deel het succes

Deel het succes

Het is voor medewerkers duidelijk waarvoor zij werken, maar het is ook prettig om in het succes te delen. Dat is op meerdere manieren mogelijk. Bijvoorbeeld door een klein behaald succes te benoemen en iedereen daar in het bedrijf van op de hoogte te stellen. Uiteraard met een positieve inslag en felicitaties, zodat daaruit waardering blijkt naar de medewerkers. Het delen van succes is verder ook mogelijk door financiële beloningen in het vooruitzicht te stellen. Dat is zeker een factor die bijdraagt aan het verhogen van medewerkersbetrokkenheid.

4. Geef medewerkers de ruimte

Door medewerkers de ruimte te geven eigen initiatieven te ontplooien, ontstaat er een groter verantwoordelijkheidsgevoel en dat verhoogt de betrokkenheid bij de onderneming. Dat geldt overigens ook voor het serieus luisteren naar medewerkers als deze met ideeën komen om het bedrijf vooruit te helpen. Laat de betreffende medewerker zelfstandig of in een team vervolgens het idee tot ontwikkeling brengen. Dan is succes verzekerd als het gaat om het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid.

5. Investeer in ontwikkeling

Het is voor medewerkers belangrijk dat er mogelijkheden beschikbaar zijn om zich verder te ontwikkelen of door te groeien naar een hogere functie. Investeer daarom in de ontwikkeling van medewerkers. Dat is op allerlei manieren mogelijk, zoals door te voorzien in scholing voor het team of door op individuele basis te investeren in een gerichte opleiding. Dat stimuleert medewerkers om vooruit te komen en vergroot eveneens de betrokkenheid bij je bedrijf. Bovendien is het voor je bedrijf ook goed als medewerkers zich op het vakgebied te blijven ontwikkelen. Uiteraard is het ideaal om meerdere van bovengenoemde tips met elkaar te combineren om de betrokkenheid te vergroten.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close