BranchesTechTrends

8 sectoren waarin al gewerkt wordt met collaboratieve robots

Een collaboratieve robot is een samenwerking tussen techniek en mens die uitkomst kan bieden in verschillende productieprocessen. De zogenaamde ‘cobots’ hebben menselijke input nodig, maar kunnen zorgen voor meer efficiëntie én complexe en gevaarlijke taken uit handen van mensen nemen. Daarom worden collaboratieve robots al in verschillende sectoren gebruikt. We bespreken acht sectoren waarin al gewerkt wordt met collaboratieve robots.

Productie

Het minst verrassend is wellicht dat de collaboratieve robot volop gebruikt wordt in productie. Cobots kunnen op allerlei manieren uitkomst bieden in productie, van tot het plaatsen van onderdelen in machines of het heffen van zware lasten tot werkzaamheden aan gevoelige printplaten. Omdat collaboratieve robots minder kosten dan grote industriële robots, maken ook kleine en middelgrote bedrijven er gebruik van.

Logistiek

Ook in de bevoorrading, logistiek en levering wordt gewerkt met cobots. Ze vormen een innovatieve oplossing om producten zo efficiënt mogelijk van A naar B te transporteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de verplaatsingstijden in magazijnen korten worden. Daarnaast kunnen cobots in een pick-to-cart-omgeving meer dan twee keer zoveel units picken in dezelfde tijd als mensen kunnen.

Gezondheidszorg

Het gebruik van collaboratieve robots in de gezondheidsindustrie is de laatste jaren ook aanzienlijk gestegen. Ze worden toegepast voor laboratoriumautomatisering en het verpakken van medische apparatuur, maar zelfs ook bij neurochirurgie. In dat laatste geval kunnen ze door hun nauwkeurigheid in de operatiezaal het verschil maken tussen leven en dood.

Bouwsector

Bouwsector

In de bouwsector worden collaboratieve robots ingezet om gevaren te verminderen voor werknemers en lichamelijke klachten te voorkomen. Gevaarlijke taken als het storten van cement kan overgenomen worden door zo’n cobot. Maar ze kunnen ook routinetaken uitvoeren die voor mensen een risico op RSI-klachten opleveren.

Landbouw

In de landbouw is automatisering anno 2021 meer regel dan uitzondering. Het is hier dat cobots twee belangrijke voordelen met zich meebrengen ten opzichte van de meer traditionele robots. Omdat bij cobots de kracht die ze uitoefenen beperkt kunnen worden, kan bij het oogsten van gewassen beschadiging voorkomen worden. Ook zijn cobots beter ontwikkeld op het gebied van veiligheid, waardoor ze veiliger met dieren kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld als ondersteuning bij het melkproces.

Textielindustrie

Ook in de textielindustrie wordt geprofiteerd van de mogelijkheden die cobots bieden. Vanwege hun nauwkeurigheid, kunnen ze worden ingezet voor het snijden van materiaal of het verplaatsen van stukken textiel zonder deze gevouwen of gekreukt worden. Ze worden er minder fouten gemaakt dan wanneer dit enkel door mensen uitgevoerd wordt, waardoor de efficiëntie van het productieproces stijgt.

Olie en gas

In de olie- en gasindustrie maken collaboratieve robots onderdeel van de toenemende automatisering. Ze worden ingezet om zowel het isolement als het gevaar voor werknemers in een werkomgeving als een boorplatform aan te pakken. Cobots kunnen taken overnemen, zodat er minder personeel nodig is. Ook kunnen ze gebruikt worden om op afstand temperatuur- en gasconcentraties te meten en visuele controles uit te voeren om risico’s voor werknemers te beperken.

Ordehandhaving

De eerste persoon die een bekeuring uitgeschreven krijgt door een collaboratieve robot moet er nog komen, maar op andere gebieden kunnen cobots wel degelijk ordehandhaving ondersteunen. Op afstand bestuurbare cobots kunnen risicovolle zaken zoals het ruimen van explosieven nauwkeurig uitvoeren. Maar ook bij het onderhandelen met gijzelnemers worden ze ingezet om communicatie tussen de polities en de gijzelnemers mogelijk te maken. Daarnaast worden cobots ook gebruikt voor het verzamelen van bewijsmateriaal op plaatsen die slecht toegankelijk zijn voor mensen.

Collaboratieve robots zijn dus al in een groot aantal sectoren in gebruik. Ze bieden uitkomst op het gebied van efficiëntie, flexibiliteit en veiligheid. Daarnaast kunnen ze met een relatief lage kapitaalinvestering worden aangeschaft, wat ook kleinere bedrijven in de gelegenheid stelt er gebruik van te maken.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close