Duurzaamheid

5 vlakken van duurzaamheid in ondernemingen

De bezorgdheid om het milieu en de menselijke invloed daarop stijgt almaar. Duurzaam ondernemerschap wordt dan ook steeds meer de norm. Wil je duurzaam ondernemen, dan leg je de focus op de balans tussen de 3 p’s: people, planet en profit. Oftewel: sociale, ecologische en economische duurzaamheid. Het staat ook wel bekend als de ‘Triple P Marketing’. Duurzaam ondernemen is daardoor een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uit diverse onderzoeken is naar voren gekomen dat de meeste consumenten bereid zijn om iets meer te betalen voor duurzame producten of diensten.

Het digitaliseren van bedrijfsprocessen

Het digitaliseren van bedrijfsprocessen is een belangrijk onderdeel van ecologisch ondernemerschap. De fysieke papierstroom is in vrijwel elke onderneming flink gedaald, maar wellicht kan het papiergebruik nog verder worden teruggedrongen? Kun je hetgeen je op dit moment ontvangt misschien ook laten vervangen door een digitale variant? Denk ook aan de manier waarop je werknemers omgaan met het printen van documenten. Is dit altijd nodig en zo ja, kan dit dan dubbelzijdig gebeuren? Behalve aan het printgedrag zelf kun je ook denken aan het stroomverbruik van de apparaten. Schakel ze ’s avonds daarom liever uit.

Energie-efficiëntie op kantoor

Inhakend op het uitschakelen van de printers op kantoor, komen we op het onderwerp energie-efficiëntie. Zijn jij en je team klaar in de vergaderzaal? Dan hoeven de lampen niet meer te branden. De verwarming of airconiditioning zijn overigens ook niet meer nodig. Het bieden van de mogelijkheid van thuiswerken is overigens ook een optie waar alle partijen blij mee zijn. Je medewerkers omdat ze in hun pyjama hun werk kunnen doen, jij omdat je op elektriciteit bespaart en het milieu omdat er dankzij dit initiatief weer wat minder auto’s op de weg rijden.

Creëer een fijne werkplek voor je medewerkers

Maatregelen nemen die je portemonnee en het milieu goed doen, zijn natuurlijk alleen maar toe te juichen. Maar het efficiënt oftewel duurzaam omgaan met een bedrijfspand betekent ook het creëren van een optimale werkplek voor je medewerkers. Een gezond binnenklimaat is dan ook een absolute vereiste. Een hoge luchtkwaliteit leidt tot een hogere productiviteit, vitalere en vrolijkere medewerkers. Neem als werkgever dus het initiatief om het zogeheten ‘sick building syndrome’ zoveel mogelijk te voorkomen.

Werk zoveel mogelijk met duurzame ondernemers

Je kunt zelf zo duurzaam te werk gaan als mogelijk is, wanneer je partners dit niet doen, wordt het effect van jouw moeite grotendeels weer uitgewist. Ga als ondernemer daarom op zoek naar zoveel mogelijk partners die hetzelfde beleid actief nastreven. Denk bijvoorbeeld aan je leveranciers. Koop zoveel mogelijk producten in die minimaal belastend zijn voor het milieu. Ga ook na hoe de producten geleverd worden. Worden deze niet in overbodige hoeveelheden milieu-onvriendelijk materiaal verpakt? Door samen met partners groen te gaan denken, lever je nog effectiever je steentje bij.

Duurzaam inkopen: de mensen buiten de muren van het kantoor

Bij sociaal duurzaam ondernemen denk je in eerste instantie aan de belangen van je medewerkers. Maar heb je ooit wel eens nagedacht over de mensen die elders in de keten werkzaam zijn? Jouw dienst of eindproduct is pas écht sociaal duurzaam als je ook met hen rekening houdt. Probeer bij de inkoop van materialen of producten zo nauwkeurig mogelijk na te gaan door wie en onder welke omstandigheden ze zijn vervaardigd. Indien van toepassing verdienen producten met een Fair Trade- of UTS certified keurmerk de voorkeur.

Duurzaam ondernemen is een continu proces

Zoals je begrijpt is duurzaam ondernemen een proces dat uit veel verschillende facetten bestaat. Het is dus ook niet iets waar je eenvoudigweg wat onderzoek naar doet en in de dagelijkse praktijk implementeert. Integendeel, duurzaam ondernemen vereist van jou als ondernemer veel tijd en energie. Maar behalve dat ook een vinger aan de pols, want de maatschappij is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Constant bewust bezig zijn met verbeteringen is dus de enige manier waarop je écht duurzaam kunt zijn.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close