BranchesTransport

5 trends in de transportsector

De logistieke sector is een essentiële sector in onze economie. Het is ook een sector die op allerlei manieren in beweging is. Het is interessant k om te bekijken welke trends in deze branche gaande zijn. Zo kun je daar als ondernemer mogelijk direct al je voordeel mee doen. Daarbij is het in ieder geval alvast goed om te weten dat de groei er voorlopig nog niet uit lijkt. Alleen al doordat er allerlei nieuwe vormen en toepassingen aan zitten te komen die meer dan de moeite waard zijn. De volgende 5 trends moet je in ieder geval in de gaten houden.

1 Slow logistics

Een trend die nog in de kinderschoenen staat, maar die wel veel potentie heeft, is slow logistics. Dit komt door een aantal zaken. In de eerste plaats is er meer aandacht voor duurzaamheid. Dat daardoor bijvoorbeeld methodes als de fiets, maar ook het zeilschip weer in opkomst zijn, heeft natuurlijk ook gevolgen voor de tijd. Een andere reden waarom slow de nieuwe trend is, zijn de werkomstandigheden. De 24-uursdiensten die veel bedrijven, met name in e-commerce, hebben nagestreefd vroegen ook veel van de medewerkers. Langzaam komt er een kantelpunt en vinden ook consumenten de gezondheid van de mens belangrijker dan de eigen pakketjes binnen een uur kunnen ontvangen.

2 Alles met alles verbonden

Goede aansluitingen zijn in alle vormen van transport de sleutel tot succes. Denk alleen al aan personenvervoer waarbij de verschillende aansluitingen van bussen, treinen, trams en metro’s geoptimaliseerd moeten worden. Dit is natuurlijk ook in het goederentransport een plek waar nog altijd winst te behalen is. Bijvoorbeeld door voor veel onderlinge connectiviteit te zorgen. Dit is de ideale manier om te zorgen dat altijd alles en iedereen precies weet wat waar moet zijn op welk moment. Daardoor is er veel efficiënter te werken. Dit heeft natuurlijk voordelen op het gebied van kosten, snelheid en duurzaamheid. Alle reden om hier dus op in te blijven zetten in de komende periode.

3 Alles heeft zijn prijs

In het licht van de vorige twee punten is ook een derde trend in ontwikkeling. Die van het dynamische prijsbeleid. Zo is het al meerdere malen gebleken dat de enorme pakketstroom rondom bepaalde feestdagen niet te verwerken is door verschillende partijen binnen de keten. Dit betekent dus dat er anders met de het prijzen van deze onderdelen van de dienst omgegaan moet worden. Snelle levering duurder, tragere levering goedkoper. Wanneer dit een rol gaat spelen, zal er ook op een andere manier door de consument naar levering gekeken worden. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling.

4 Duurzamer vervoeren

Ook in de transportbranche zal duurzaamheid nog verder doorzetten. Er zijn allerlei manieren waarop dit kan worden gedaan. Bijvoorbeeld door duurzamere vormen van vervoer in te zetten. Maar ook door duurzame brandstoffen en aandrijftechnieken verder te ontwikkelen om er op die manier het maximale uit te kunnen halen. Het is dan ook van belang dat hier veel in geïnvesteerd wordt door alle belanghebbenden. Op die manier is het mogelijk om de gewenste uitstootvermindering tegen 2030 te halen. Mits daar nu mee begonnen wordt. Alle reden om hier dus aandacht voor te hebben.

5 Patronen herkennen

Duurzaam en efficiënt zijn gaat het best wanneer je over zoveel mogelijk informatie beschikt. Door data te verzamelen kun je veel inzichten krijgen in hoe zaken nu eenmaal lopen. Daar zijn dan weer patronen uit te halen. Die patronen zijn vervolgens te gebruiken om allerlei onderdelen van het transport verder te optimaliseren. Alleen al om die reden is het zo dat een trend in de transportsector het nog verder investeren in data-analyse is. Daar kan iedereen uiteindelijk een groot voordeel uit halen. Alle reden om dus ook zelf te bekijken welke mogelijkheden je op dit vlak allemaal hebt. Het zal zich zonder twijfel gaan uitbetalen.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close