OndernemenPersoneelTips

4 manieren waarop een arbodienst helpt met het ziekteverzuimbeleid

De gemiddelde kostprijs voor een verzuimdag bedraagt ongeveer 250 euro. Dat heeft niet alleen te maken met de loondoorbetaling, maar ook met factoren als productieverlies en de kosten voor het inschakelen van vervanging. Daarom is het belangrijk om tijdig in te grijpen en zo het verzuim binnen je onderneming terug te dringen. Je arbodienst helpt je daarbij, zowel preventief als curatief.

# 1. Verzuimbegeleiding en -advisering

Indien je zelf een eigen verzuimbeleid en -protocol hebt opgesteld, kan de arbodienst nog steeds een meerwaarde voor je betekenen. Uiteraard is je eigen protocol dan de leidraad voor je verzuimbeleid, maar daarnaast zal de arbodienst nog steeds ondersteunen en adviseren. Denk daarbij aan advies voor het groeien naar een optimaal psychologisch, fysiek en sociaal werkklimaat. Uiteraard blijft het mogelijk om een aantal onderdelen van de verzuimbegeleiding uit handen te geven en met de hulp van externe specialisten te bouwen aan een optimaal verzuimbeleid.

De Wet verbetering poortwachter verplicht bovendien het opstellen van een probleemanalyse naar aanleiding van langdurig ziekteverzuim, dit vanaf zes weken ziekte. De bedrijfsarts speelt hierin een centrale rol. Vervolgens moet er ook een Plan van Aanpak worden opgesteld. Ook bij het opstellen van zo’n Plan van Aanpak is de arbodienst je eerste aanspreekpunt.

# 2. Communicatie met betrokken actoren

Er zijn vaak een aantal signalen die wijzen op een dreigend langdurig verzuim. Vooral indien een werknemer drie of meer keer per jaar verzuimverlof aanvraagt, wordt er maar beter een communicatielijn opgestart. De arbodienst kan daarop het gesprek aangaan om de oorzaak van het probleem na te gaan en om het, indien nodig, bespreekbaar te maken. Vervolgens stuurt de arbodienst aan op begeleiding door de juiste professional om de ontwikkeling van langdurig verzuim te voorkomen.

Uiteraard gaat de communicatie verder dan dat, maar verloopt het steeds binnen het wettelijk kader. Denk daarbij aan de betrokkenheid van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging bij het kiezen van de arbodienst of preventiemedewerker.

# 3. Risicobeperking door inventarisatie en evaluatie

De Wet verbetering poortwachter verplicht je om voldoende inspanningen te leveren opdat de re-integratie van de werknemer succesvol zal zijn. Omdat daar strenge sancties aan verbonden zijn, is het belangrijk ziekteverzuim te voorkomen. Op preventief niveau dringt een risico-inventarisatie en -evaluatie zich op. Wanneer je bovendien geen goedgekeurd RI&E-instrument gebruikt en personeel in dienst hebt, moet je dat ook nog eens door de arbodienst laten goedkeuren en/of toetsen. Uiteraard helpt de arbodienst om de kwaliteit van het RI&E-instrument te verhogen en zo indirect het ziekteverzuim terug te dringen.

# 4. Tijdig detecteren van fysieke problemen

De arbodienst heeft een aantal wettelijke taken die je helpen met het voorkomen van ziekteverzuim. Zij vallen onder het verplichte basiscontract. Denk onder andere aan het recht op een preventief medisch onderzoek of de toegang tot de bedrijfsarts. De arbodienst speelt hierbij een belangrijke rol. Zo zal een arts van de arbodienst bijvoorbeeld aanvullende fysieke onderzoeken verrichten, waardoor fysieke problemen al in een prille beginfase worden gedetecteerd. Omdat er vervolgens tijdig kan worden ingegrepen, dring je zo het ziekteverzuim op de werkvloer terug.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close