Tech & Innovatie

4 manieren om innovatie te bevorderen

Wanneer het bedrijfje na lang en hard werken eenmaal van de grond is, focussen de meeste ondernemers zich volledig op productie en marketing. Dat is op zich natuurlijk een logisch gegeven. Op die manier wordt echter een essentieel facet uit het oog verloren: innovatie. Alhoewel een doeltreffende marketing je op dit moment een stevige marktpositie bezorgt, is innovatie van groot belang voor de toekomst van je bedrijf op de lange termijn. Voortdurende innovatie moet een onderdeel zijn van de bedrijfscultuur. Wij zetten een aantal manieren om dit te bevorderen voor je op een rijtje.

1: Stimuleer creatief denken bij je medewerkers

Er is geen enkel bedrijf succesvol geworden met onverschillige medewerkers. Mensen zijn pas echt bereid om op de werkvloer het beste te geven als ze het gevoel hebben dat ze van belang zijn voor de organisatie. Betrek je medewerkers dus bij het maken van belangrijke beslissingen. Alhoewel er altijd een onderscheid blijft tussen de medewerkers en het management, stimuleer je zo wel de betrokkenheid van elke werknemer. Successen worden gedeeld en uitdagingen worden samen aangegaan. Zo is iedereen bereid mee te denken over de oplossingen voor problemen en het ontwikkelen van nieuwe aanpakken.

2: Maak van innovatie een agendapunt

De bedoelingen kunnen bij iedereen nog zo goed zijn, de ervaring leert dat een onderwerp zonder zorgvuldige monitoring te weinig aandacht krijgt. Innovatie is bovendien een onderwerp waarover je team niet automatisch op alledaagse basis spreekt. Daarom is het verstandig om het letterlijk op de agenda te zetten. Hoe lang de lijst met andere thema’s en spoedonderwerpen ook is, voeg het toch toe om te voorkomen dat het anders ondergesneeuwd raakt. Innovatie maakt uiteraard ook deel uit van een (half)jaarlijks strategieoverleg. Innovatie als strategie is een stap in de richting van een winnende formule.

3: Accepteer dat het nemen van risico’s noodzakelijk is

Innovatie

Voor het vormen en het verwezenlijken van uiteenlopende innovatieve ideeën is lef nodig. En dat betekent af en toe een risico moeten nemen. Altijd in de veilige zone blijven heeft voor geen enkele ondernemer een spectaculaire uitwerking gehad. Wanneer jij accepteert dat risico’s erbij horen, creëer je een veilige omgeving waarin eventuele fouten mogen bestaan. We zijn per slot van rekening allemaal mensen. Wil je dat jouw medewerkers echt out of the box denken? Maak hun comfort zone dan wat groter om die ogenschijnlijk veilige zone als bedrijf juist te verlaten.

4: Luister naar klantenfeedback

De praktijk laat zien dat een duidelijk gedefinieerde visie en bedrijfscultuur de positie van de klant vaak uitsluiten. Wanneer je als ondernemer denkt dat je de consument niet nodig hebt, heb je het bij het verkeerde eind. Innoveren en klantgericht ondernemen gaan namelijk hand in hand. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als je consumenten of afnemers van diensten vragen wat ze willen. De antwoorden op deze vraag zullen zo uiteenlopend zijn, dat ze weinig tot geen handvatten bieden. Wel kun je nagaan wat men van je dienst of product vindt. Feedback van de klant is essentieel.

De drie pijlers van innovatie

Manieren om innovatie te bevorderen kun je onder drie pijlers verdelen. Het laatstgenoemde punt over de waarde van de mening van de klant valt onder de pijler feedback. Het actief stimuleren van je medewerkers behoort tot de tweede pijler, commitment. De laatste van de drie betreft het bevorderen van bekwaamheid. Daar is selectief werven een voorbeeld van. Wat je nodig hebt in je bedrijf, zijn creatieve personen met analytische vaardigheden. Denk dus goed na wanneer je, voorafgaand aan het openstellen van een nieuwe vacature, functie-eisen opstelt. Voer de selectieprocedure niet samen, maar met collega’s uit.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close