OndernemenPersoneel

3 tips om zieke werknemers zorgvuldig te laten re-integreren

Er gelden voor werkgevers wettelijke verplichtingen als het gaat om zieke werknemers, zoals loondoorbetaling en te werken aan re-integratie. Een groot deel van medewerkers die uitvallen door ziekte zijn binnen een periode van twee weken weer aan het werk. Er is echter een ander deel dat meer tijd voor herstel nodig heeft. Een WIA verzekering sluiten kan in dat geval voorzien in inkomensterugval van zieke werknemers als de werknemer na twee jaar een WGA-uitkering heeft en volledig of gedeeltelijk, maar meer dan 35% arbeidsongeschikt is. Een werknemer krijgt eerst gedurende twee jaar loon doorbetaalt ingevolge de loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers. Dat kan een volledige doorbetaling betreffen, maar ook 70% zijn, wat afhankelijk is van de arbeidsovereenkomst of cao.

Het is gedurende de periode van loondoorbetalingsverplichting belangrijk om de focus op re-integratie te richten en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. UWV stelt de arbeidsongeschiktheid vast. Er vindt na twee jaar arbeidsongeschiktheid vaak een terugval in het inkomen plaats. Een WIA verzekering voorziet in opvang van deze inkomensterugval. Dat neemt eventueel stress door financiële zorgen die belemmerend werken voor terugkeer alvast weg. Er zijn wat dat betreft meerdere tips om zieke werknemers op een zorgvuldige manier te laten re-integreren.

Neem financiële zorgen weg

Werknemers die met langdurige ziekte te maken krijgen, waarbij de kans op herstel niet snel in zicht is, krijgen te maken met het schrikbeeld van een toekomstige daling van het inkomen. Het is in het kader van herstel en een zorgvuldige re-integratie belangrijk om deze zorgen rondom het inkomen te voorkomen. Een WIA verzekering is daarvoor een perfecte oplossing en kan onderdeel uitmaken van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Dat is meteen een aantrekkelijk elementen om talentvol personeel binnen te halen en een voorbeeld van goed werkgeverschap. Bovendien haal je daarmee niet alleen goed personeel binnen, maar kan je goede werknemers ook behouden. Bij langdurig verzuim voorziet een WIA verzekering in het wegnemen van de financiële stress. Deze verzekering zorgt namelijk voor bescherming van het inkomen als er na twee jaar nog sprake is van verzuim. De inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid is daarmee op te vangen en dat heeft een positieve invloed op re-integratie van de zieke werknemer.

Stel een plan van aanpak op

Het opstellen van een plan van aanpak vindt doorgaans in de achtste week van het verzuim plaats. Twee weken eerder is dan al een probleemanalyse gemaakt. Het plan van aanpak biedt duidelijkheid aan alle partijen. Het is tenslotte het doel om aan een zorgvuldige re-integratie te werken en daarbij zorgt een plan van aanpak voor een concrete ondersteuning. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er in de werksituatie veranderingen dienen te komen om een re-integratie soepel te laten verlopen. Het plan van aanpak is belangrijk in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Indien een werkgever deze stappen niet opvolgt dan is het mogelijk dat er een boete wordt opgelegd. De werkgever dient in elk geval goed met de werknemer af te stemmen of de arbeidsongeschiktheid van lange duur is.

Indien het niet de verwachting is dat de werknemer zijn oude werkzaamheden weer kan uitvoeren dan is het belangrijk om andere mogelijkheden te onderzoeken. Bijvoorbeeld om te kijken of het werk is aan te passen, zodat de werknemer niet in de WIA komt. De veranderingen kunnen op allerlei zaken betrekking hebben, variërend van ergonomisch kantoormeubilair tot het laten vervallen van nachtdiensten. Het is belangrijk om de medewerker te betrekken bij het plan van aanpak en ook te luisteren naar eventuele behoeften. Bijvoorbeeld als het gaat om het flexibel invullen van werktijden of het volgen van een assertiviteitstraining. Er staan werkgevers wat dat betreft allerlei middelen tot de beschikking om de re-integratie zo zorgvuldig mogelijk en optimaal te laten verlopen.

Toon betrokkenheid en houd contact altijd goed

Toon betrokkenheid en houd contact altijd goed

Het is vooral voor werknemers die met langdurig verzuim te maken hebben belangrijk dat er vanuit het bedrijf betrokkenheid wordt getoond. In dat kader is het aan te raden om op structurele basis contact te onderhouden. Maak bijvoorbeeld in overleg een afspraak om op bezoek te komen en neem een kleine attentie als een fruitmand of een bloemetje mee. Dat is een teken van betrokkenheid en waardering. Uiteraard hoeft er geen wekelijks bezoek plaats te vinden, want er is op diverse manieren invulling te geven aan het contact.

Zo is het ook mogelijk om regelmatig even te bellen of een mail te sturen of een kaartje te verzenden. Het tonen van betrokkenheid bij een zieke werknemer blijft nog maar al te vaak achterwege bij bedrijven. Toch is het voor een zorgvuldig re-integratieproces van groot belang. Bovendien werkt betrokkenheid en loyaliteit wat dat betreft twee kanten op. Het is wel altijd van belang om rekening te houden met de wensen van de zieke werknemer. Zo kan het zijn dat er afhankelijk van de aard van de klachten niet direct behoefte is aan een persoonlijk bezoek. Stem daarom de vorm van contact af met de werknemer.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close